Telefonszám:
+36 20 438 5763
© 2009 dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd
Székhely: 1114 Budapest, Himfy u. 7. fsz. 1.
a Móricz Zsigmond körtérnél
Nyilvántartva a Budapesti Ügyvédi Kamara által
a 36067354 KASZ számon.
Adószám: 53705242-1-43
Jelenleg itt van: Egyéb szolgáltatások

Tulajdoni lap lekérés

Dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd ügyfelei számára percek alatt friss, hiteles tulajdoni lapokat tud lehívni.

Letétkezelés

Dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvédnél lehetőség van az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény szerinti esetekben pénz okirat letétbe helyezésére, amit Ügyvédi Irodánk a letéti szerződésben foglalt feltételek szerint kezel.

Elektronikus aláírás

Dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd minősített elektronikus aláírással rendelkezik.

Jogügyletek fokozott biztonsága érdekében történő ellenőrzés

Dr. Pongrácz Judit minősített elektronikus aláírása segítségével jogosult az ügyfelek jogügyleteinek fokozott biztonsága érdekében a (JÜB) rendszeren keresztül az előtte bemutatott személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány a nyilvántartási adatokkal való egyezőségét és érvényességét a nyilvántartó hatóságoknál ellenőrizni.

Elektronikus cégeljárás

Dr. Pongrácz Judit minősített elektronikus aláírása segítségével jogosult az elektronikus cégeljárás során a gazdasági társaságok cégbíróság előtti ügyeinek elektronikus ügyintézésére (alapítás, módosítás).

Elektronikus fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem

Dr. Pongrácz Judit minősített elektronikus aláírása segítségével jogosult, a fizetési meghagyásos eljárás iránti kérelmek elektronikus úton történő benyújtására, és a képviseletében ellátott fizetési meghagyásos ügyek elektronikus úton történő archiválására, lekérdezésére.

Elektronikus archiválás és adatmentés

Dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd szkennelés útján elektronikusan, biztonsági mentés útján és papír formátumban is tárolja és archiválja dokumentumait, amelyekről másolat kérhető.

fel